De TransitieCoalitie, een verbond van ruim 55 Nederlandse topbedrijven, kwam 16 februari jl. in het Airborne Siemens Fieldlab / Experience Center bijeen en deed, met de parlementsverkiezingen in zicht, een oproep aan de politiek om de overgang naar duurzame energieopwekking te versnellen. Het ambitieniveau moet omhoog, in het belang van de economie en toekomstige generaties. Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu opende de Inspiratiebijeenkomst.

De TransitieCoalitie is de afgelopen maanden uitgegroeid van 5 naar 57 bedrijven. Deze tempoversnelling moet ook de energietransitie maken. Volgens Siemens CEO Ab van der Touw heeft Nederland met het Energieakkoord een grote stap gezet. Nu moet snel worden doorgepakt naar een Energieakkoord 2.0: “Als Energiecoalitie vragen we een wet om de doelstellingen van Parijs over de kabinetten heen te verankeren met concrete tussendoelen. Naast een minister van klimaat hebben we een investeringsfonds nodig om grote projecten in gang te zetten. De energietransitie moet bovenaan de politieke agenda staan. Ze versterkt onze economie, biedt exportkansen en houdt de planeet leefbaar voor onze kinderen en kleinkinderen. Zoals Obama zegt: We zijn de eerste generatie die iets merkt van de klimaatverandering en de laatste die er wat aan kan doen.”

Energietransitie

Het bedrijfsleven profileerde zich in het Airborne Siemens Fieldlab als stuwende kracht achter de ontwikkeling naar een meer duurzame economie. Milieuorganisaties hebben de kat de bel aangebonden, maar bedrijven gaan het doen: banen creëren en de maatschappij hierbij betrekken. Diverse partners binnen de TransitieCoalitie zetten al concrete transitieprojecten op. De Rotterdamse haven werkt aan CO2-reductie, zet in op biobrandstof en het benutten van industriële restwarmte voor de verwarming van woningen. FrieslandCampina gaat samen met partners in de richting van een circulaire economie. NS stapte onlangs in samenwerking met Eneco over op 100% windenergie. Shell, Siemens en Van Oord bouwen aan wind op zee. De laatste heeft daartoe onlangs een nieuwe divisie opgetuigd. Op diverse andere vlakken laten bedrijven zien het voortouw te nemen in de energietransitie.

Springplank

De keuze voor duurzame energieopwekking is niet alleen een morele plicht maar ook een economische noodzaak. De Nederlandse gasvoorraad is een belangrijke economische pijler. Uit het debat bleek dat gas als schooPicture1nste fossiele brandstof nog geruime tijd een rol zal spelen. Het kan een springplank zijn in de stapsgewijze ontwikkeling naar nieuwe energiesystemen op basis van met name wind- en zonne-energie.

Hete hangijzers

Van de overheid verwachten bedrijven dat het de juiste randvoorwaarden creëert om de transitie te versnellen. Het aanwijzen van een minister van klimaat en de oprichting van een investeringsfonds zijn belangrijke bouwstenen. Hete politieke hangijzers, zoals de problematiek rond windenergie op land, moeten worden weggewerkt. Maar vooral moet het ambitieniveau omhoog. Nederlandse bedrijven zetten koers op een Energieakkoord 2.0. In 2050 moet Nederland nagenoeg klimaatneutraal zijn.

Reageer op dit artikel