Op woensdag 9 oktober start de vernieuwde training Functional Safety Professional voor machine- en apparatenbouw. De bestaande training is uitgebreid met de mogelijkheid om een TÜV-certificaat te behalen. Trainer Nick de With licht toe waarom ieder bedrijf gecertificeerde medewerkers in huis zou moeten hebben.

Machinebeveiliging voorkomt ongevallen op de werkvloer. Functionele veiligheid gaat over de juiste toepassing van veiligheidsfuncties in de elektrische besturing. Nick de With, Functional Safety Consultant, ziet op dit gebied veel misgaan: “Engineers gebruiken vaak evaluatietools om de functionele veiligheid van hun ontwerp aan te tonen. De Safety Evaluation Tool (SET) is hier een voorbeeld van. Dat dergelijke tools groen licht geven, betekent niet automatisch dat de functionele veiligheid écht geborgd is. Je hebt grondige kennis van de materie nodig om zo’n tool correct te kunnen invullen.”

Juiste toepassing

Evaluatietools beoordelen het veiligheidsniveau van een ontwerp onder meer op basis van het SIL-level van de toegepaste (veiligheids-)componenten. Een combinatie van SIL3-componenten levert al snel een fraaie beoordeling op. De With adviseert engineers zich hier niet blind op te staren. “Ook veiligheidscomponenten werken alleen betrouwbaar als je ze op de juiste manier toepast. Het is belangrijk te beseffen dat elke component faalgedrag kan vertonen. Vooral bij grote installaties, die uit meerdere onderdelen bestaan, is een goede wisselwerking tussen de veiligheidscomponenten essentieel. Daar gaat het vaak fout, wat het risico op ongelukken verhoogt.” In feite hoort ieder engineeringstraject te starten met een risicobeoordeling. Dit is in de praktijk veelal niet het geval.

Voorkomen is beter

De modulair opgebouwde vernieuwde training van Siemens Training zet sterk in op bewustwording rondom functionele veiligheid. Module A – Introductie Wet- en normeisen rond veiligheid, die 1 dag duurt, is ook toegankelijk voor niet-technisch geschoolde beslissingsnemers binnen bedrijven.  De reguliere 5-daagse Functional Safety training richt zich vooral op engineers. Het is een mix van theorie en praktijk, opgebouwd rond het V-model voor engineeringsprocessen. De With: “We laten zien waarom je voor veiligheidsfuncties nooit standaard logica-componenten moet toepassen. Verder demonstreren we hoe je veiligheidscomponenten goed programmeert. Ook het veilig toepassen van een afstandsbediening komt aan bod.”

Meer informatie en aanmelding

De training duurt vijf dagen. Rondt men hem af met een TÜV-certificering, dan komt er een zesde dag bij voor het examen. Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht op onderstaande links of neem contact op met Anuska Bajic, tel. +31 703333903

Functional Safety Professional voor machine en apparatenbouw (MACH-TUV), start 9 oktober

TUV Examen Functional Safety Professsional , start 8 november

Reageer op dit artikel