Het programmabureau Smart Industry heeft onlangs de contouren aangeboden van de Implementatieagenda Smart Industry 2018-2021 aan demissionair minister Henk Kamp. Hierin staan de ambities en speerpunten om Nederland als modern industrieland naar een hoger plan te tillen. Verregaande digitalisering en de implementatie van slimme technologie behoren tot de randvoorwaarden.

Nederland staat als een van de meest technologische landen ter wereld voor een aantal grote transities. Hiertoe behoort naast de energietransitie en de overgang naar een circulaire economie ook de digitalisering. Zowel binnen als buiten de EU investeren grote industrielanden in de digitalisering van hun industrie. Het is belangrijk dat ook ons land meegaat in de explosieve versnelling van kennis en nieuwe technologie en deze vertaalt naar internationaal concurrerende businessproposities.

Digital Factory

De leden van het Smart Industry Forum, waartoe ook Siemens Nederland behoort, hebben de afgelopen jaren grote stappen gezet. Zo zijn er al 29 field labs waarin publiek-private partijen de krachten bundelen. Eén daarvan is de Digital Factory van Siemens en Airborne. Hier is voor het eerst het totale engineerings- en productieproces van hoogwaardige composietproducten voor veeleisende industrieën, zoals de luchtvaart, geïntegreerd, geautomatiseerd en gedigitaliseerd. Dit kan de kosten substantieel verlagen en de time-to-market verkorten.

Professionaliseren

De huidige Smart Industry Actieagenda loopt dit jaar ten einde. Smart Industry wil de uitvoering ervan verder professionaliseren en nog meer samenwerken met partners. Het programmabureau heeft bedrijven, kennisinstellingen, scholen, regio’s, overheden en branches opgeroepen om hierin mee te gaan en pleit onder meer voor een nauwere samenwerking tussen het landelijke programma en de regio’s. Smart Industry dient ook goed verankerd te worden in een brede digitaliseringsagenda. “Daarin willen we samen met het nieuwe kabinet investeren.”

Gezonde maakindustrie

“Dit draagt structureel bij aan het versterken van welvaart en werkgelegenheid én aan het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen van de toekomst”, aldus Smart Industry-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink. “Een gezonde (maak)industrie hoort daarbij. Dit kan alleen bereikt worden met een goed opgeleide beroepsbevolking met up-to-date kennis en 21st century skills, ondernemers die businesskansen verzilveren en een overheid die maximaal ondersteunt.” Afgelopen zomer overhandigde Dezentjé Hamming-Bluemink de contouren van de Implementatieagenda Smart Industry 2018- 2021 aan demissionair minister Henk Kamp. U kunt deze hier lezen. De definitieve agenda wordt in februari 2018 uitgebracht.

Versterken fieldlabs

Een van de ambities is het netwerk van Fieldlabs verder uit te bouwen en de huidige Fieldlabs te versterken. “We willen de begeleiding ervan professionaliseren, net als de kennisuitwisseling tussen Fieldlabs onderling en richting het bedrijfsleven. Fieldlabs moeten de ambitie hebben om doorbraken te realiseren die bedrijven in staat stellen op wereldschaal nieuwe business te genereren. Een hoog ambitieniveau, dat nu nog niet altijd gehaald wordt. Een flink aantal Fieldlabs moet dan ook actief gaan opereren binnen Europese consortia.”

Reacties zijn uitgeschakeld voor dit artikel