Is het raadzaam om voor veiligheidsfuncties een standaard PLC te gebruiken in plaats van een veiligheids-PLC? In het vakblad Aandrijven & Besturen waarschuwen Ruud Dofferhoff van Siemens en Nick de With van Fusacon voor verborgen kosten en risico’s.
Het unieke aan een veiligheids-PLC is dat hij standaard- en veiligheidssoftware integreert. Dit borgt een optimale beveiliging en diagnose. Om hetzelfde resultaat met een standaard PLC te bereiken, moet men doorgaans flink investeren. Men heeft bijvoorbeeld extra hard- en software nodig om de noodzakelijke checks en diagnoses te realiseren. Bovendien is het programmeren van veiligheidssoftware specialistenwerk. Alleen safety software engineers hebben de hiervoor benodigde kennis. Lang niet iedereen heeft dergelijke vakspecialisten in huis.

Geen garantie

Een veiligheids-PLC voldoet aan stringente eisen. Hij mag in tegenstelling tot een standaard PLC pas verkocht worden nadat hij een EG-typegoedkeuring heeft ontvangen van een Europese keuringsinstantie (Notified Body), die hiervoor vooral de SIL-norm aanhoudt. Standaard PLC’s daarentegen zijn oorspronkelijk niet ontworpen voor machinebeveiliging. Volgens Dofferhoff en De With zet de bewering dat men SIL 2 kan behalen met één standaard PLC of SIL 2 met twee gekoppelde standaard PLC’s de markt op het verkeerde been. Eindgebruikers hebben hierdoor geen enkele garantie dat de geleverde oplossing voldoet aan de geldende veiligheidseisen.

Risico’s

In de praktijk gaat het inzetten van standaard PLC’s voor veiligheidsfuncties dan ook vaak niet goed en zijn de gerealiseerde oplossingen foutgevoelig. De With noemt dit zelfs bloedlink. Want als het veiligheidssysteem faalt, kan de machinebouwer of system integrator aansprakelijk worden gesteld. En loopt de eindgebruiker het risico dat de arbeidsinspectie het machinepark komt stilleggen. “Let op wat je binnenhaalt”, luidt dan ook het advies van de twee deskundigen. “Als daar veiligheidsfuncties inzitten, zorg er dan voor dat die ook door veiligheidscomponenten worden uitgevoerd.”

Reacties zijn uitgeschakeld voor dit artikel