In Mainz staat een van ’s werelds grootste elektrolyse-waterstoffabrieken, die wind- en zonne-energie omzet in waterstof. Een bijdrage aan de verduurzaming van industrie en mobiliteit.
Met de toenemende decentrale energieopwekking via zonnepanelen en windmolens groeit de behoefte aan opslagmogelijkheden voor energie. Naast perslucht en stuwmeren wordt ook waterstof ingezet voor de opslag van elektrische energie. In Mainz gebeurt dit op industriële schaal. Water wordt met elektrolyseapparatuur van Siemens ontleed in waterstof en zuurstof.

Duurzaam

De fabriek is gekoppeld aan een nabijgelegen windpark en vangt fluctuaties in het stroomaanbod op. De elektrolyse volgt dynamisch en nauwkeurig het windprofiel. Als er veel wind staat en de vraag naar stroom beperkt is, wordt extra waterstof gemaakt. Gasleverancier Linde reinigt en comprimeert de waterstof, slaat hem op en zorgt voor de verdere distributie via tubetrailers. Een deel van de waterstof is bestemd voor tankstations in de omgeving. In steeds meer Duitse steden rijden bussen op waterstof om de luchtvervuiling en geluidsoverlast terug te dringen. Daarnaast is waterstof een duurzame grondstof voor de chemische industrie. Een deel van de in Mainz geproduceerde waterstof wordt dan ook afgenomen door chemiebedrijven.

Reacties zijn uitgeschakeld voor dit artikel