Digitalisering is ook in de Nederlandse Food & Beverage-sector essentieel om bij te blijven met de wereldwijde ontwikkelingen. Tijdens het masterclass event ‘Samen werken aan de digitale transitie in de Food & Beverage’ op 12 maart legden Siemens en solution partners de basis om samen met producenten in deze sector een versnelling te maken.

De Food & Beverage-sector is een belangrijke economische speler in Nederland, die echter relatief weinig investeert in R&D en voor grote uitdagingen staat. Zowel op innovatie- als op investeringsniveau gaan de ontwikkelingen traag en het aantal start-ups in de sector is beperkt. Foodvalley NL, 15 jaar geleden opgericht door voedingsmiddelenbedrijven en de Universiteit Wageningen, helpt bedrijven in de Food & Beverage-sector te innoveren. Digitalisering wordt steeds belangrijker, zei Roger van Hoesel, managing director van Foodvalley NL. Hij gaf voorbeelden van wereldwijde trends binnen de voedingsmiddelenindustrie. Van duurzame concepten voor voedselproductie tot personalized nutrition. Er zijn al bedrijven die mensen op basis van hun dna-profiel adviseren over het ideale voedingspatroon. Wereldwijd bewerken robots het land en doen we online boodschappen. In de toekomst zullen intelligente koelkasten de gang naar de supermarkt overnemen van consumenten. Door de digitalisering ontstaan nieuwe spelers in de markt: combinaties van IT-bedrijven en voedselproducenten. “Het kennen van deze spelers én de consument wordt steeds belangrijker om succes te hebben in deze sector”, aldus Van Hoesel. “Er is nog veel te halen door verspilling uit de keten te halen.”

Elkaar scherp houden

Voor Siemens en zijn partners is de Food & Beverage-sector een interessante markt. Siemens zet al jaren in op de ontwikkeling van de digital factory, gebaseerd op onder meer 3D-printing, digital twins en IoT. Freek Marks, hoofd van Siemens Digital Factory, onderstreepte de noodzaak om sneller te ontwikkelen om nieuwe producten naar de markt te brengen. Ook efficiency, flexibiliteit en kwaliteit zijn cruciaal om niet achter te blijven bij de rest van de wereld. “We moeten elkaar scherp houden en vertrouwen creëren door meer transparantie aan te brengen in de keten”, aldus Marks. “Producenten in de Food & Beverage sector hebben brede kennis van hun markt. Met de oplossingen die wij als technologiebedrijf ontwikkelen, kunnen zij digitaliseren en innoveren. De specialistische (proces)kennis van onze solution partners borgt een vlekkeloze implementatie. Dit maakt ons als driehoek sterk, waarbij we de krachten nog meer willen bundelen. Het is belangrijk om binnen de driehoek het gezamenlijke doel voor ogen te houden. We zien nog te vaak dat de samenwerking stokt doordat wijzelf, partners en eindklanten gedifferentieerde doelen hebben.”

The next level

De samenwerking te versterken en gezamenlijk tot oplossingen te komen was de belangrijkste doelstelling van het Food & Beverage masterclass event, dat door de aanwezige partners zeer op waarde werd geschat. Uit de podiumdiscussie bleek onder meer het belang van ‘overzicht’ behouden. “Laat je niet gek maken door allerlei nieuwe trends en hypes maar focus op wat voor jouw business interessant is. Houd het praktisch en behapbaar.” Partners willen graag op regelmatige basis kennis delen met Siemens en deze ook overdragen naar hun klanten, zodat onder meer innovatieve cloud-technologie vaker wordt toegepast. De digitalisering biedt enorme kansen, zei Rob Roodenburg van Croonwolter&dros: “We zitten middenin de industriële revolutie 4.0. De oplossingen die je uit automatisering kunt halen, vormen echt the next level. Nederland is sterk in innovatief ondernemerschap en digitalisering. Laten we eindklanten daar volop in meenemen.”

Investeren cruciaal

Diverse partners verzorgden tijdens het event een masterclass rond thema’s als business continuity, flexibilisering van productieprocessen, cloud-oplossingen en cyber security. In het hele land werken partners dagelijks aan de omzetting van Industry 4.0. Maar er kan nog een tandje bij, zei Siem Broersen van ENGIE: “Industry 4.0 leeft nog te weinig in Nederland. Duitsland is al verder.” Freek Marks noemde het zorgwekkend dat innovatie steeds als eerste afvalt zodra de economie vertraagt: “Hoewel de Nederlandse economie momenteel goed draait zien we dat er weinig innovatie omgezet wordt. Industry 4.0, en daarmee economische slagkracht, zal echter nooit een succes worden zonder investeringen. Dit is essentieel voor de toekomst. Laten we dit onderwerp gezamenlijk met eindklanten benaderen.”

Reageer op dit artikel