Niet technologie, maar de mens bepaalt of en hoe snel ons industrielandschap de komende jaren gaat revolutioneren. Standaardisering, integratie en communicatie effenen het pad naar de digitale fabriek. Alleen door samen te werken kunnen we de kansen die er liggen verzilveren. Dat is het idee achter de nieuwe demobus van Siemens Digital Industries.

“Om onze klanten en partners te ondersteunen in hun uitdaging gaan we naar hen toe”, zegt Freek Marks, hoofd van Siemens Digital Industries. “We trekken met onze demobus door het hele land en zetten de deuren letterlijk open.”Mix- en afvulproces

Siemens toont in de demobus haar hele portfolio voor de industriële automatisering en een deel van haar oplossingen voor infrastructuur. Low voltage modules, controle units, maar bijvoorbeeld ook producten voor gebouwenautomatisering. De componenten worden gepresenteerd als onderdeel van een mix- en afvulproces. Alles wat je nodig hebt voor het mixen en afvullen zit erin: van de procesinstrumentatie tot de besturings- en netwerktechnologie. Daarnaast is ook de virtuele kant van industriële automatisering meegenomen. Denk aan een app om een motor aan de sturen. Productmanagers van Siemens geven afhankelijk van de vraag product- of juist proces gedreven informatie. Bezoekers van de demobus kunnen de hard- en software zelf uitproberen. Een prachtige ondersteuning voor de trainingen en workshops die Siemens op diverse locaties in het land verzorgt.

Van evolutie naar revolutie

De afgelopen jaren heeft Siemens veel bouwstenen voor de toekomstige Digital Factory ontwikkeld. Het innovatieve portfolio biedt brede mogelijkheden om flexibeler te produceren en de time-to-market te verkorten. Toch kan het volgens Marks nog wel 10 tot 20 jaar duren voor de eerste echte Digital Factory een feit is. “Maar de stappen die we nu zetten, zijn wel nodig om er te komen. We zien steeds meer de koppeling ontstaan tussen onze ‘klassieke’ producten en onze Product Lifecycle Management oplossingen: de ‘real’ and ‘virtual’ world. Op het gebied van industriële automatisering vindt op dit moment een grote innovatieslag plaats. Uiteindelijk is het echter niet technologie die een revolutie ontketent. Technologie evolueert, maar de mens bepaalt hoe je ze inzet en of ze tot een revolutie leidt. Dit geldt niet alleen voor industriële technologie. Kijk maar naar de smartphone: wat gebruiken we nou werkelijk van alles wat erin zit?”

Samenwerking als accelerator

Nederland heeft een aantal innovatieve technologische hotspots. Een mooi voorbeeld is de Brainport Industries Campus in Eindhoven. Hightech bedrijven als ASML hebben financiële ruimte om in verdere vernieuwing te investeren. Een groot deel van de Nederlandse industrie is echter nog te beperkt in staat grote veranderingen vorm te geven en komt dan ook tekort als het gaat om flexibiliteit. Marks: “Budgettaire beperkingen, maar ook het ontbreken van een echt en concreet vergezicht staan vooruitgang in de weg. De agrosector wil graag moderniseren, maar loopt aan tegen financiële grenzen. Veel machinebouwers geven aan nog weinig tijd te kunnen besteden aan ontwikkelingen als Artificial Intelligence. Als Siemens geloven we sterk in samenwerking als kans om het innovatiegehalte en de efficiency van industriebedrijven versneld naar een hoger plan te tillen. Dit valt en staat bij schaalbaarheid; klein beginnen en zorg dragen voor overzichtelijk- en beheersbaarheid zijn hierbij essentieel.”

Stapsgewijs traject

In technologische zin betekent samenwerking ‘integratie’. Via open standaarden en communicatieprotocollen kunnen tegenwoordig stand alone-oplossingen van diverse leveranciers eenvoudig aan elkaar worden gekoppeld. Uit dit netwerk is waardevolle data te halen om processen te optimaliseren en energiezuiniger te maken. Dit vraagt echter ook om samenwerking tussen mensen. Waar IT- en OT-afdelingen vroeger gescheiden werelden waren, trekken zij in een digitale fabriek samen op. Marks: “Deze transitie is een stapsgewijs traject. We merken dat industriebedrijven moeten wennen aan deze nieuwe kijk op het inregelen van processen. Toch zal juist deze mind change ertoe leiden dat we volop de vruchten van de digitalisering gaan plukken.”

Openheid en vertrouwen

De nieuwe demobus staat daarmee symbool voor technologische integratie en het bundelen van expertise op basis van openheid en vertrouwen. Marks: “We dagen onze klanten en partners graag uit om samen met ons breder te gaan denken, maar klein te beginnen. Als Siemens kennen we onze producten als geen ander. Onze partners hebben uitstekend inzicht in de processen van hun klanten. Industriebedrijven weten maar al te goed wat er in hun sector speelt. Binnen deze driehoek kunnen we innovatie versneld laten plaatsvinden. Je hebt elkaar nodig om de digitale revolutie te ontketenen.”

Wilt u op uw eigen locatie kennismaken met de nieuwe demobus van Siemens? Neem via de contact button  contact op met Peter van den Berg.

Reageer op dit artikel